Telefonia VoIP

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą sieci wykorzystujących protokół IP. Działa w oparciu o protokoły VoIP. Najczęściej używane są: SIP, IAX, H323. Głos przesyłany w formie pakietów jest kompresowany. Do najczęściej stosowanych metod kompresji należą te z użyciem kodeków: GSM, G711, G729.

Urządzeniem końcowym w technologii VoIP może być:

  • Brama VoIP, której głównym zadaniem jest umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych tradycyjnymi łączami telekomunikacyjnymi (linie miejskie analogowe, linie miejskie ISDN BRA iPRA) za pośrednictwem VoIP,
  • Telefon VoIP podłączany bezpośrednio do sieci IP,
  • Softfon - oprogramowanie funkcjonalnie zastępujące telefon zainstalowane w telefonie komórkowym lub komputerze z podłączonym urządzeniem audio zastępującym głośnik i mikrofon słuchawki telefonicznej. Oczywiście w obu przypadkach urządzenia muszą mieć dostęp do sieci IP.

Centrale telefoniczne (serwery telekomunikacyjne) mogą pełnić rolę klientów (urządzeń końcowych) i serwerów usługi VoIP. Do serwera możemy podłączyć translacje VoIP dowolnego operatora. Nie jesteśmy w tym względzie ograniczeni dostępnością jego infrastruktury kablowej. Jedynym wymogiem jest posiadanie odpowiednio wydajnego łącza transmisji danych.

W roli serwera VoIP, serwer telekomunikacyjny obsługuje najczęściej protokoły H323, SIP i IAX. Możemy do serwera podłączać dowolne urządzenia VoIP:  bramki, telefony, softfony (działające ze zgodnymi protokołami i kodekami używanymi przez serwer).
Producenci central telefonicznych oferują własne telefony VoIP rozbudowane o funkcjonalność telefonów systemowych, działające z wykorzystaniem zmodyfikowanych protokołów VoIP.
W przypadku firm wielooddziałowych, wykorzystując technologie VoIP do tzw. sieciowania systemów możemy utworzymy z wielu central telefonicznych jeden, który z punktu widzenia użytkownika nie różni się od pojedynczej centrali telefonicznej.