Wiele przedsiębiorstw czy instytucji działa w rozproszonych ( także geograficznie) strukturach organizacyjnych (centrale, oddziały, magazyny, delegatury itp.). Pracują korzystając z różnych systemów komunikacji.

Wiele przedsiębiorstw ma ustawowo narzucony obowiązek nagrywania treści rozmów telefonicznych. Dla wielu taka usługa jest nieodzowna dla sprawnego działania.

Infolinie IVR (ang. Interactive Voice Response) to system zapowiedzi słownych i reguł będących częścią programu centrali telefonicznej umożliwiających interaktywną obsługę osoby dzwoniącej.

CTI (ang.: Computer Telephony Integration) Komputerowe wspomaganie dzwonienia – program integrujący telefon z komputerem działającym w sieci LAN w celu tworzenia zautomatyzowanych usług.

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą sieci wykorzystujących protokół IP. Działa w oparciu o protokoły VoIP. Najczęściej używane są: SIP, IAX, H323.

Wydaje się, że przyszłością central telefonicznych (serwerów telekomunikacyjnych) są systemy oparte wyłącznie na technologii IP (PureIP). Na znaczeniu będą też zyskiwać urządzenia mobilne oferujące globalny zasięg i integracje z serwerami telekomunikacyjnymi.

Centrale telefoniczne i serwery telekomunikacyjne to urządzenia przeznaczone do dystrybucji głosu.

TAPI (Telephony Application Programming Interface) jest to interfejs współpracy pomiędzy urządzeniami telekomunikacyjnymi takimi jak centrale i serwery telekomunikacyjne a aplikacjami komputerowymi.

W działalności każdego przedsiębiorstwa i instytucji ważną rolę pełni minimalizacja kosztów, m.in. minimalizacja kosztów rozmów telefonicznych.