Łączność w firmach wielooddziałowych

lacznosc

Dla firm i instytucji wielooddziałowych istnieje możliwość na znaczącą poprawę funkcjonowania łączności telefonicznej przy wykorzystaniu serwerów telefonicznych SLICAN. Sieciowanie central telefonicznych SLICAN stwarza zupełnie nowe możliwości organizacji pracy i komunikacji pomiędzy oddziałami (różnymi lokalizacjami abonentów) jak i w komunikacji z zewnątrz.

 

Pozwala uzyskać wiele wymiernych korzyści:

  • darmowe połączenia pomiędzy oddziałami,
  • optymalizacja kosztów usług operatorskich,
  • jednolity plan numeracyjny dla wszystkich abonentów,
  • wspólna książka telefoniczna,
  • minimalizacja kosztów zarządzania całym systemem,
  • przekazywanie statusu abonentów, grup i aplikacji PhoneCTI pomiędzy zlinkowanymi centralami,
  • tworzenie grup, w tym call center, z abonentów obsługiwanych przez różne centrale, serwery SLICAN,
  • dowolne korzystanie z łączy telefonicznych, w tym bramek GSM (serwis SMS) przez abonentów z różnych central,
  • uproszczone zarządzanie wspólną pulą numerów wewnętrznych,
  • bezproblemowa rozbudowa sytemu o kolejne lokalizacje.

Coraz szerszy dostęp do wysokiej jakości transmisji danych - internetu sprawia, że staje się on najtańszym, a jednocześnie wystarczającym medium służącym sieciowaniu central i serwerów telekomunikacyjnych. Geograficzne położenie oddziałów firm nie stanowi już żadnego ograniczenia w wymianie informacji. Tworząc jednorodną sieć łączności zwiększamy wygodę i prostotę rozwiązania, z którego korzystają na co dzień pracownicy. Uzyskujemy też oszczędności wynikające z optymalizacji ilości łączy operatorskich i bezpłatnej komunikacji pomiędzy oddziałami.