Instalacje sieci i systemów teleinformatycznych, alarmowych, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego

monitoring

Dysponując zespołem wykwalifikowanych specjalistów, w ramach instalacji niskoprądowych projektujemy,  wykonujemy, uruchamiamy i serwisujemy:

 

 

 

 

  • sieci teleinformatyczne,
  • systemy alarmowe,
  • systemy kontroli dostępu,
  • systemy monitoringu wizyjnego

Instalacje wykonujemy w oparciu o produkty renomowanych firm gwarantujących wysoką jakość i niezawodność przy zadawalającym poziomie cenowym. Wykonujemy dowolny zakres zleconych czynności.

Nasza usługa obejmuje:

  • badanie potrzeb klienta,
  • projekt i ofertę na zlecone zadanie,
  • dostawę urządzeń i materiałów instalacyjnych,
  • wykonanie, uruchomienie i wdrożenie systemu,
  • wykonanie pomiarów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
  • opiekę serwisową gwarancyjna i pogwarancyjną wraz z zapewnieniem terminów wykonania czynności serwisowych (umowa serwisowa).

Oferujemy dostawę urządzeń w dostosowanej do oczekiwań klientów formie dzierżawy, na czas określony, lub nie, z możliwością wykupu za określona cenę, lub bez takiej możliwości.