Instalacje sieci i systemów alarmowych

alarm

Dysponując zespołem wykwalifikowanych specjalistów, w ramach instalacji niskoprądowych firma ASSET wykonuje, uruchamia i serwisuje sieci i systemy alarmowe firmy SATEL.
   
Wykonujemy dowolny zakres zleconych czynności. Do ich wykonania używamy sprawdzonych komponentów.

 

Nasza usługa obejmuje:

  • badanie potrzeb klienta,
  • projekt i ofertę na zlecone zadanie,
  • dostawę urządzeń i materiałów instalacyjnych,
  • wykonanie sieci, uruchomienie i wdrożenie systemu,
  • wykonanie pomiarów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
  • opiekę serwisową gwarancyjna i pogwarancyjną wraz z zapewnieniem terminów wykonania czynności serwisowych ( umowa serwisowa ).

Oferujemy dostawę urządzeń w dostosowanej do oczekiwań dla klientów formie dzierżawy, na czas określony, lub nie, z możliwością wykupu za określona cenę, lub bez takiej możliwości.