Pozostałe instalacje niskoprądowe

W ramach instalacji niskoprądowych firma ASSET wykonuje, uruchamia i serwisuje:

  • sieci i systemy alarmowe,
  • sieci i systemy monitoringu,
  • sieci i systemu kontroli dostępu i czasu pracy,
  • sieci i systemy domofonowe i videodomofonowe.

Wykonujemy dowolny zakres zleconych spraw. Do ich wykonania używamy sprawdzonych komponentów.

Nasza usługa obejmuje:

  • badanie potrzeb klienta,
  • projekt i ofertę na zlecone zadanie,
  • dostawę urządzeń i materiałów instalacyjnych,
  • wykonanie sieci, uruchomienie i wdrożenie systemu,
  • wykonanie pomiarów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
  • opiekę serwisową gwarancyjna i pogwarancyjną wraz z zapewnieniem terminów wykonania czynności serwisowych (umowa serwisowa).

W przypadku wątpliwości klienta w odniesieniu do jakości lub funkcjonalności zamawianych urządzeń oferujemy uruchomienie systemu z możliwością zwrotu w określonym terminie - umowa dzierżawy. Każdy z oferowanych systemów możemy objąć umową dzierżawy na czas określony, lub nie, z możliwością wykupu za określona cenę, lub bez takiej możliwości. Warunki stosownej umowy określamy w odniesieniu do oczekiwań klienta.