Obniżenie kosztów abonamentu i połaczeń

Naszym klientom proponujemy usługę audytu teleinformatycznego. Ma ona na celu zdobycie niezbędnej wiedzy o poprawności realizacji i rentowności zagadnień teleinformatycznych w przedsiębiorstwie takich jak obniżenie kosztów abonamentu i połączeń. Jej efektem są wnioski mające na celu optymalizację tych zagadnień. Wynikiem jest efektywniejsze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w firmie. Podczas audytu telekomunikacyjnego przeprowadzamy:

  • analizę stanu sieci teleinformatycznej,
  • analizę potrzeb w zakresie funkcjonalności centrali telefonicznej,
  • analizę potrzeb w zakresie funkcjonalności sieci komputerowej,
  • kontrolę bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
  • analizę posiadanych przez Państwa usług teleinformatycznych.

W ramach przeprowadzonego audytu otrzymacie Państwo:

  • opis stanu technicznego sieci teleinformatycznej wraz z propozycją ewentualnych czynności modernizacyjnych i naprawczych wraz z wykazem niezbędnych materiałów,
  • propozycję przeprogramowania posiadanej, lub dostawy wraz z instalacją, odpowiadającej Państwa potrzebom, centrali telefonicznej,
  • propozycje dostawy urządzeń telefonicznych w zamian za zużyte, lub uszkodzone,
  • propozycję modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej,
  • propozycję modernizacji usług teleinformatycznych mającą na celu podniesienie funkcjonalności i niezawodności systemu teleinformatycznego oraz obniżenie kosztów jego eksploatacji wraz z podaniem spodziewanych oszczędności.

Audyt telekomunikacyjny kończymy przedstawieniem szczegółowego raportu wraz z propozycjami zmian i  ich uzasadnieniem.