Instalacje 230V

Obok instalacji sieci teleinformatycznych oferta firmy ASSET obejmuje instalacje uruchomienie i serwis sieci i systemów alarmowych, kontroli dostępu i czasu pracy, monitoringu, domofonowych i videodomofonowych.

W zakresie instalacji, uruchomienia i serwisu sieci zasiląjacej 230 V wykonujemy:

 • projektowanie oraz montaż sieci elektrycznych,
 • pomiar natężenia oświetlenia w budynku,
 • wykonywanie pomiarów odbiorczych oraz okresowych instalacjach elektrycznych do 1kV,
 • montaż oraz wymiana gniazd, wyłączników i lamp oświetleniowych,
 • naprawa oraz wykrywanie usterek instalacji elektrycznych,
 • modernizacja sieci elektrycznych,
 • instalacja oraz rozbudowa rozdzielni elektrycznych.

Wykonywane przez nas pomiary elektryczne to:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • badania skuteczności ochrony przeciw porażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych,
 • niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do serwisowania instalacji elektrycznych.

Sprawna instalacja elektryczna to przede wszystkim bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz odpowiednia ochrona urządzeń elektrycznych.