Zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych

W działalności każdego przedsiębiorstwa i instytucji ważną rolę pełni minimalizacja kosztów, m.in. minimalizacja kosztów rozmów telefonicznych. Jako operator telekomunikacyjny dostarczamy naszym klientom najbardziej ekonomicznych rozwiązań usług teleinformatycznych mając jednak na uwadze jakość i niezawodność zapewniające komfortową i efektywną pracę. W naszej ofercie proponujemy rozwiązania programowo-sprzętowe mające na celu kontrole nad efektywnym (oszczędnym) wykorzystaniem zasobów telekomunikacyjnych.

Centrale telefoniczne: SLICAN CXS-0424, SLICAN CCT-1668, SLICAN MAC-6400, SLICAN IPL-256 standardowo są wyposażone w funkcje kontroli kosztów połączeń wykonywanych przez abonentów wewnętrznych wspomagane przez zewnętrzne oprogramowanie Slican PayMan i Slican Billingman. Jedną z unikalnych cech central telefonicznych Slican jest możliwość ustawiania limitów kosztów rozmów telefonicznych dla abonentów. Aktualizacja limitów kosztów połączeń może odbywać się:

 • bez doładowania,
 • z codziennym doładowaniem,
 • z doładowaniem co poniedziałek,
 • z doładowaniem pierwszego dnia miesiąca,
 • albo z  limitem w programie PayMAN.

Koszt połączeń możemy też nadzorować przy pomocy zewnętrznych aplikacji.

Program Slican PayMAN umożliwia szybką analizę kosztów połączeń w recepcji hotelu, pensjonatu, szpitala lub w biurze administrującym akademikiem. Program ogranicza do niezbędnego minimum czynności związane z rozliczeniem połączeń telefonicznych gościa hotelowego - klienci mają zagwarantowaną wysoką jakość usług, obsługa recepcji ma narzędzie do bieżącej kontroli kosztów połączeń.

Cechy programu PayMAN:

 • szybka analiza online,
 • zestawienie tabelaryczne,
 • możliwość definiowania darmowych połączeń,
 • kwota doładowania,
 • możliwość definiowania limitów na połączenia,
 • zdalne blokowanie i odblokowywanie telefonu,
 • raport dla jednego abonenta lub grupy abonentów.

Program Slican BillingMAN będący aplikacją, której zadaniem jest rozliczanie połączeń telefonicznych dokonywanych za pośrednictwem serwerów Slican. BillingMAN jest programem, który pozwala na precyzyjne dokonanie retaryfikacji rozmów dla poszczególnych abonentów niezależnie od sposobu zaliczania, oraz ich analizę, także graficzną. System BillingMAN pozwala na poprawne rozliczenie połączeń bez względu na to czy operator nalicza połączenia sekundowo czy na podstawie liczby impulsów. Jednocześnie system wspomaga użytkownika w takich sytuacjach jak rozliczanie połączenia z marżą naliczaną za połączenie przez właściciela centrali oraz dla połączeń z opłatą wstępną. W systemie BillingMAN możliwe jest poprawne rozliczanie połączeń w przypadku gdy w trakcie trwania okresu obliczeniowego nastąpiła zmiana cen w cenniku operatora. BilingMAN wszystkich obliczeń dokonuje bez obciążania centrali czyli można pracować na danych pobranych w trybie offline.

Cechy programu BillingMAN:

 • naliczanie opłat za połączenia na podstawie cenników i taryf,
 • precyzyjne rozdzielenie kosztów pomiędzy poszczególnych abonentów i grupy abonentów (firmy),
 • możliwość analizy połączeń w ruchu przychodzącym,
 • możliwość ukrycia całego lub części numeru w raportach i zestawieniach,
 • możliwość naliczania dodatkowej marży do połączenia,
 • możliwość exportu danych do MS Excel,
 • możliwość analizy połączeń na podstawie stref zdefiniowanych przez użytkownika,
 • praca na danych bieżących i archiwalnych,
 • możliwość tworzenia szablonów raportu.