TAPI

TAPI (Telephony Application Programming Interface) jest to interfejs współpracy pomiędzy urządzeniami telekomunikacyjnymi takimi jak centrale i serwery telekomunikacyjne a aplikacjami komputerowymi. Dla użytkowników central telefonicznych SLICAN: SLICAN CXS-0424, SLICAN CCT-1668, SLICAN MAC-6400, SLICAN IPL-256 opracowany został driver TAPI o nazwie "TAPI.worksation". Jest to driver jednostanowiskowy, czyli uruchamiany indywidualnie dla każdego numeru wewnętrznego w centrali. Ilość komputerów które mogą połączyć się z centralą korzystając z TAPI.workstation ograniczona jest wykupioną licencją. Po zainstalowaniu sterownika możliwe jest zainstalowanie specjalnej "wtyczki" do programu MS Outlook®, dzięki której wykorzystując kontakty zawarte w tym programie będzie można wykonywać połączenia, wyszukiwać kontakty na podstawie odebranej prezentacji numeru osoby dzwoniącej, zapisywać pliki logów itp.

Połączenie centrali telefonicznej z pocztą elektroniczną jest najbardziej oczywistym zastosowaniem tego protokołu ze względu na popularność i powszechność poczty e-mail. Warto jednak wspomnieć, że TAPI driver może być wykorzystywany także do integracji danych z centrali Slican z aplikacjami typu CRM oraz np. systemami wsparcia dowodzenia dla jednostek straży pożarnej.

Należy pamiętać, że centrala telefoniczna Slican musi być wyposażona w moduł LAN lub VoIP.

(Microsoft Office Outlook (MS Outlook) jest zastrzeżoną nazwą handlową Microsoft Corporation).