Nagrywanie rozmów telefonicznych

Wiele przedsiębiorstw ma ustawowo narzucony obowiązek nagrywania treści rozmów telefonicznych. Dla wielu taka usługa jest nieodzowna dla sprawnego działania. Centrale telefoniczne SLICAN: SLICAN CXS-0424, SLICAN CCT-1668, SLICAN MAC-6400, SLICAN IPL-256 oferują systemem wbudowanego nagrywania treści rozmów telefonicznych EbdREC na nośniku w centrali (SD, CF, HDD w zależności od modelu serwera).  Do zarządzania nagraniami służą aplikacje komputerowe:

  1. RecordMAN.server, której zadanie to pobieranie nagrań z nośnika istniejącego w centrali i składowanie ich na dysku twardym komputera w sieci lokalnej tworząc ich kopię. Ma to szczególne znaczenie ze względu na ograniczona pojemność nośnika i jego awaryjność. Oprócz wykonywania kopii nagrań RecordMAN2.Serwer może udostępniać nagrania dla aplikacji RecordMAN2.client, umożliwiając im również dostęp do nagrań archiwalnych. Zachowuje przy tym wszystkie uprawnienia dla użytkowników RecordMAN2.client weryfikując je w centrali. Tak więc zmiana uprawnień dla stanowiska w centrali wpływa jednocześnie na jego uprawnienia do nagrań w centrali jak i do nagrań archiwalnych.
  2. RecordMAN.client, której zadanie to obsługa nagrań. Nie pobiera nagrań na dysk lokalny więc synchronizacja katalogów jest bardzo szybka (dla centrali MAC-6400 ok. 10s). Polecenie odtworzenia nagrania powoduje skopiowanie pojedynczego pliku na dysk lokalny i jego odtworzenie. W zależności pod praw nadanych w centrali można lub nie zachować nagranie na własnym dysku. Aplikacja RecordMAN.client może pracować z różnymi źródłami danych:
  • centrala - aplikacja łączy się bezpośrednio z nośnikiem nagrań w centrali,
  • RecordMAN.server - aplikacja łączy się z archiwum tworzonym przez tą aplikację z zachowaniem uprawnień. Dzięki temu że synchronizacja pomiędzy centralą a serwerem jest prawie natychmiastowa użytkownik ma do dyspozycji zarówno nagrania z nośnika w centrali jak i dane archiwalne ograniczone pojemnością dysku twardego na którym składa dane RecordMAN. Server,
  • dane archiwalne (nagrania skopiowane na płytę lub też dowolny inny katalog z nagraniami w formacie danych Slican) - aplikacja w przypadku połączenia z tego typu archiwum nie uwzględnia uprawnień stanowiska do nagrań.

Systemem wbudowanego nagrywania treści rozmów telefonicznych EbdREC pozwala na jednoczesne nagrywanie:

  • do 128 kanałów (jednoczesnych rozmów) w serwerach serii MAC-6400,
  • do 36 kanałów w serwerach serii CCT-1668/IP i IPL-256,
  • do 8 kanałów w serwerach serii CXS-0424.

Jako autoryzowany dystrybutor rozwiązań firmy SLICAN oferujemy profesjonalną dostawą i uruchomienie nagrywania treści rozmów telefonicznych w oparciu o centrale telefoniczne SLICAN: SLICAN CXS-0424, SLICAN CCT-1668, SLICAN MAC-6400, SLICAN IPL-256.