Łączność w firmie wielooddziałowej

Wiele przedsiębiorstw czy instytucji działa w rozproszonych ( także geograficznie) strukturach organizacyjnych (centrale, oddziały, magazyny, delegatury itp.). Pracują korzystając z różnych systemów komunikacji. Każdy z nich wymaga innych rozwiązań, specjalistycznej obsługi, dostarcza rozdzielne raporty itp. Zarządzanie nimi jest trudne, czasochłonne i kosztowne. Często wymagany jest kontakt ze specjalistami czy działami zlokalizowanymi w innych budynkach, czy nawet miejscowościach.

Naszym klientom oferujemy rozwiązanie łączności w firmie wielooddziałowej z wykorzystaniem rodziny central telefonicznych (serwerów telekomunikacyjnych) SLICAN. Produkty: SLICAN CXS-0424, SLICAN CCT-1668, SLICAN MAC-6400, SLICAN IPL-256 to serwery telekomunikacyjne, które można dopasować do potrzeb oddziałów liczących od 4 do 600 pracowników. Cechują się identyczna funkcjonalnością. Można nimi zarządzać przy pomocy tego samego oprogramowania, co znacznie poprawia sprawność organizacyjna przedsiębiorstwa.

Połączone centrale oferują wspólna i jednolitą numeracje wewnętrzną. Linie telefoniczne podłączone do dowolnych serwerów mogą być użytkowane przez pracowników we wszystkich posieciowanych oddziałach, co znacznie poprawia jakość obsługi ruchu telefonicznego przychodzącego i niezawodność ruchu telefonicznego wychodzącego. Pozwala też na optymalizacje kosztów utrzymania linii telefonicznych, a ruch telefoniczny pomiędzy oddziałami realizowany jest bezkosztowo.

Sieciowanie central telefonicznych najczęściej wykonuje się w oparciu o technologie VoIP. Należy zwrócić przy tym uwagę na przepustowość łączy transmisji danych w oddziałach oraz funkcjonalność sieciowych urządzeń aktywnych (routerów i switchy), które powinny umożliwiać obsługę mechanizmów VoIP. Do sieciowania serwerów SLICAN możemy także użyć łączy ISDN PRA.