Integracja z telefonami GSM

Wydaje się, że przyszłością central telefonicznych (serwerów telekomunikacyjnych) są systemy oparte wyłącznie na technologii IP (PureIP). Na znaczeniu będą też zyskiwać urządzenia mobilne oferujące globalny zasięg i integracje z serwerami telekomunikacyjnymi. Już dzisiaj Producenci telefonów komórkowych wytwarzają urządzenia z wbudowanymi softfonami (programowy telefon VoIP), które osiągają sieć IP przez WiFi lub połączenie 3G.

Centrale telefoniczne SLICAN: SLICAN CXS-0424, SLICAN CCT-1668, SLICAN MAC-6400, SLICAN IPL-256 oferują:

  • funkcjonalność serwera VoIP, umożliwiającą zalogowanie na konto abonenta SIP telefonu GSM z zainstalowanym softfonem,
  • oprogramowanie MobiCTI pozwalające na uruchomienie aplikacji CTI na telefonie komórkowym (smartfonie),
  • usługę MobilePhone umożliwiającą korzystanie z telefonu komórkowego tak jak z telefonu firmowego włączonego do serwera telekomunikacyjnego Slican zwiększająca mobilność pracowników i efektywność wykorzystania istniejących zasobów komunikacyjnych.

Z usługi integracji telefonów GSM z centralami telefonicznymi mogą korzystać:

  • wszyscy, którym doskwiera brak łączności w trakcie przemieszczania się po halach, magazynach itp. a nie dysponują systemem DECT – telefon komórkowy może pracować jako element sieci Slican MobilePhone,
  • pracownicy mobilni - zarówno okazjonalnie pracujący poza biurem jak i przedstawiciele handlowi regularnie pracujący w terenie - telefony komórkowe mogą być telefonami równoległymi „pracującymi” w czasie kiedy pracownicy są poza biurem tak jak telefony stacjonarne, stojące na biurku,
  • firmy pracujące w systemie „home working” – dowolny telefon domowy współpracownika może być elementem sieci MobilePhone.

Dodatkowo abonentom korzystającym z usługi Slican MobilePhone może być udostępniony serwis Callback. Pozwala to na realizację połączeń z telefonu GSM na koszt centrali firmowej.