Dzierżawa central

Dzierżawa urządzeń teleinformatycznych

Firma ASSET oferuje swoim klientom sprzedaż kompletnych rozwiązań teleinformatycznych polegającą na audycie, dostawie, wdrożeniu, utrzymaniu  sprzętu i usług. Dodatkowo proponujemy naszym klientom usługę dzierżawy dostarczonego sprzętu, m.in dzierżawę centrali telefonicznej. Umowę dzierżawy standardowo zawieramy na czas od 12 do 48 miesięcy. Umowa może być zawarta  z możliwością wykupienia przez klienta dzierżawionego sprzętu za umówiona cenę -  zazwyczaj 1 pln netto.

Szczególną formą takiej umowy jest dzierżawa na okres testowy, co pozwala klientowi na pełne zapoznanie się z dostarczonymi urządzeniami i upewnienie się, co do potrzeby ich zakupu. Przy sprzedaży po okresie testowym ostateczna cena urządzeń zostaje pomniejszona o wpłaty wniesione przez klienta za okres dzierżawy.